Produkter

Produkter   » Amron International 3-Diver Standard Rack Mount Communicator
img

Amronlinje avRackMountCommunicatorserden mest allsidigeogkraftigstekommunikatorerpå markedet i dag.Det mestunikeer utforming avseparate kanalerog volumkontroller forhver dykkerogtender,bådeforopp-linken ogned-koblingen. Mankanstille volumetforhver dykkerog tendertilderes individuellekomfort nivå.Beggedykkerekan settesopp på4-Wireeller 2-Wire-modus,ellerendykkerpå 4-Wireog den andredykkerenpå 2-Wire-modus,eller en kombinasjonav de tomodusene.

LeveresstandardmedbakmontertMS-kontakt,som sørger for forbindelsertildykker ogtenderinngangerog utganger.Allemonteringsstativradioerinkludererenhåndholdt, push-to-talk mikrofon.

 

Bestilling og produkt spørsmål ta kontakt

Broco
Kirby Morgan
logo
logo
logo
logo
logo
Logo
Logo2
Logo3